Home /

ⓘ לחץ על המורה לעוד פרטים… 

מנהלת בית הספר
כלנית כהן זיו

מנהלת בית הספר למחול

מסלול טכניקה

סוניה גרסיה

מורה במסלול המקצועי (טכניקה)

לימור זיו

מורה במסלול המקצועי (טכניקה)

רינת ארוניס

מורה במסלול המקצועי (טכניקה)

איביצה באגו

מורה במסלול המקצועי (טכניקה)

תומר גולן

מורה במסלול המקצועי (טכניקה)

נועה עוז סתר

מורה במסלול המקצועי (טכניקה)

נועה טל

מורה ליסודות המחול

קרן חורש בגון

מורה במסלול המקצועי (טכניקה)

מסלול היפ הופ

מור מרכוס

מורה במסלולי ההיפ-הופ

רועי בוז'ו

מורה במסלולי ההיפ-הופ

נופר חסן

מורה במסלולי ההיפ-הופ

הילה אסרף בוז'ו

מורה במסלולי ההיפ-הופ

עומרי משה

מורה במסלולי ההיפ-הופ

דניאל חזן

מורה במסלולי ההיפ-הופ

נעמה חיים

מורה במסלולי ההיפ-הופ

שון בסעד

מורה במסלולי ההיפ-הופ

לידור ברוך

מורה במסלולי ההיפ-הופ

Top