Home /

מערכת שעות - לשנה הבאה 2021-2022
מערכת שעות לתקופת הקורונה - מתאריך 4/4/21 ועד אמצע יולי
קיצורי דרך
לימור

וריאציות סולואים צעירות + קווארטט
אולם בלט
16:00 – 15:00

מצויינות חטיבה
אולם למטה
16:00-17:00

מצויינות תיכון
אולם למטה
17:15-18:15

מצויינות צעירים
אולם בינוני
18:30 – 19:30

איביצה

סולואים חטיבה תיכון + דואט
(ללא מיקי וללא שי-לי)
אולם למטה
16:00 – 15:00

מצויינות תיכון
אולם ארוך
16:00-17:00

מצויינות חטיבה
אולם ארוך
17:15-18:15

מקצועי 2 (ג-ד)
אולם ארוך
18:30 – 19:30

מצויינות צעירים
אולם בינוני
19:45 – 20:45

מיקי + שי-לי + ליה רוטשטיין
אולם ארוך
20:30-21:00

דניאל

מיניסיס + מקצועי 3+4 (ה-ז)
אולם בלט
16:00-17:00

מקצועי 2 (ג-ד)
אולם בלט
17:15-18:15

חטיבה תיכון (קפסולה 1)
אולם למטה
18:30 – 19:30

חטיבה תיכון (קפסולה 2)
אולם בלט
19:45 – 20:45

מרכוס

יסמין חכמון – היפ הופ כיתות א-ב
אולם ארוך
16:15 – 17:00

מיניסיס + מקצועי 3+4 (ה-ז)
אולם בינוני
17:15-18:15

חטיבה תיכון (קפסולה 2)
אולם בלט
18:30 – 19:30

חטיבה תיכון (קפסולה 1)
אולם למטה
19:45 – 20:45

תומר

מקצועי 2 (ג-ד)
אולם ארוך
16:00 – 17:00

עתודה ללהקות ה-ז + מצויינות צעירים
אולם בינוני + אולם בלט
17:10 – 18:10

להקה בוגרת + צעירה
אולם למטה
18:15 – 19:30

CAST DA
אולם בלט
19:45 – 20:45

סוניה

בלט – עתודה ללהקות כיתות ה-ז
אולם למטה
16:00 – 17:00

בלט – CAST DA
אולם בלט
17:05 – 18:15

בלט מצויינות צעירים
אולם ארוך
18:30 – 19:30

בלט – להקה בוגרת + צעירה
אולם למטה
19:35 – 20:45

רינת

מצויינות – הכנה לתחרות
אולם בלט
16:00 – 17:00

להקה בוגרת + צעירה
אולם למטה
17:00 – 18:15

CAST DA
אולם בלט
18:20 – 19:40

לימור

וריאציות סולואים צעירות + קווארטט
אולם בלט
16:00 – 15:00

מצויינות חטיבה
אולם בלט
16:00-17:00

מצויינות תיכון
אולם בינוני
17:15-18:15

מצויינות צעירים
אולם ארוך
18:30 – 19:30

וריאציות סולואים חט / תיכון
אולם בלט
19:30 – 21:00

איביצה

סולואים חטיבה תיכון + דואט
(ללא מיקי וללא שי-לי)
אולם למטה
16:00 – 15:00

מצויינות תיכון
אולם למטה
16:00-17:00

מצויינות חטיבה
אולם למטה
17:15-18:15

סולואים תיכון
אולם בלט
18:30 – 19:30

מצויינות צעירים
אולם ארוך
19:30 – 20:30

מיקי + שי-לי + ליה רוטשטיין
אולם למטה
20:30-21:00

עומרי

היפ הופ ה-ז + מיניסיס
אולם בינוני
16:00-17:00

חטיבה תיכון
אולם בלט
17:15 – 18:15

סטאמינה נעמה חיים
אולם בינוני
18:30 – 19:45

שון

*מגה ורסיטי אימון לתחרות
(עד התחרות)
16:00 – 17:00

היפ הופ ה-ז + מיניסיס
אולם ארוך
17:15 – 18:15

חטיבה תיכון
אולם בלט
18:30 – 19:30

*אימון מגה ורסיטי עד התחרות יתקיים בשעה 16:00-17:00 . תלמיד מגה ורסיטי שרוצה להוסיף בתשלום שיעור של החטיבה תיכון  בשעה 18:30-19:45 יש לעדכן את המזכירות.

נועה עוז סתר

עתודה ללהקות ה-ז
אולם למטה
16:00 – 17:00

מצויינות צעירים
אולם בלט
17:15 – 18:15

מודרני – CAST DA
אולם בלט
18:30 – 19:30

מודרני – להקה בוגרת + צעירה
אולם למטה
19:45 – 20:45

רינת ארוניס

מצויינות צעירים
אולם בלט
16:00 – 17:00

עתודה ללהקות ה-ז
אולם למטה
17:15 – 18:15

מודרני – להקה בוגרת + צעירה
אולם למטה
18:30 – 19:30

מודרני – CAST DA
אולם בלט
19:45 – 20:45

נועה טל

יסודות המחול גן חובה
אולם בינוני
16:45 – 17:30

מודרני כיתות א-ב
אולם בינוני
17:35 – 18:20

סוניה גרסיה

פלמנקו
אולם בינוני
16:15 – 17:15

להקה צעירה + בוגרת
אולם למטה
17:15 – 18:25

עתודה ללהקות פלור בר
אולם ארוך
18:30 – 19:45

נעמה חיים

היפ הופ ג-ד
אולם בלט
16:00 – 17:00

היפ הופ ה-ז + מיניסיס
אולם למטה
17:15 – 18:15

חטיבה תיכון
אולם בלט
18:30 – 19:30

היפ הופ ג'נסיס
אולם למטה
20:00 – 21:00

הילה אסרף בוז'ו

היפ הופ ה-ז + מיניסיס
אולם למטה
16:00-17:00

חטיבה תיכון
אולם בלט
17:15 – 18:15

היפ הופ ג'נסיס
אולם למטה
18:30 – 19:30

הילה אסרף בוז'ו

ג'נסיס אימון

14:00 – 16:00

טבלת מסלולים
מקצועי 1 (כיתות א-ב')

יום א- 16:15-17:00 היפ הופ יסמין חכמון

יום ד – 17:35-18:20 מודרני נועה טל

חובה (גילאי 5)

יום ד- 16:45-17:30 יסודות המחול נועה טל

מקצועי 2 (כיתות ג-ד')

יום א –17:15-18:15 היפ הופ דניאל חזן

18:30-19:30- חיזוק ואקרו איביצה בגו

יום ב –16:00-17:00 מודרני תומר גולן

יום ה – 16:00-17:00 היפ הופ נעמה חיים

מקצועי 3+4 (כיתות ה-ז') היפ הופ

יום א –17:15-18:15 היפ הופ דניאל חזן

18:30-19:30- חיזוק ואקרו איביצה בגו

יום ב –16:00-17:00 מודרני תומר גולן

יום ה – 16:00-17:00 היפ הופ נעמה חיים

להקה צעירה+בוגרת כל השיעורים שיעורי חובה

יום ב –17:00-18:15 מודרני רינת ארוניס

18:15-19:30 מודרני תומר גולן

19:35-20:45 בלט סוניה גרסיה

יום ד –17:15-18:25 בלט סוניה גרסיה

18:30-19:30  מודרני רינת ארוניס

19:45-20:45 מודרני נועה עוז סתר

עתודה ללהקות טכניקה (לשעבר מקצועי 3+4) כיתות ה-ז (כל השיעורים חובה)

יום ב – 16:00-17:00 בלט סוניה גרסיה

17:10-18:10 מודרני תומר גולן

יום ד –  16:00-17:00 מודרני נועה עוז סתר

17:15-18:15 מודרני רינת ארוניס

18:30-19:45 פלור בר סוניה גרסיה

*מסלול טכניקה לגילאים אלו מפורסם כ"עתודה ללהקות טכניקה (לשעבר מקצועי 3+4)" ומחייב תלמידים חדשים באודישנים בקורס קיץ.

להקת קאסט (כל השיעורים שיעורי חובה)

יום ב – 17:05-18:15 בלט סוניה גרסיה

18:20-19:40 מודרני רינת ארוניס

19:45-20:45מודרני תומר גולן

יום ד – 18:30-19:30 מודרני נועה עוז סתר

19:45-20:45 מודרני רינת ארוניס

פלמנקו - חטיבה

יום ד – 16:15-17:15

מצויינות צעירים (ב-ה') מחייב מכינת מצוינות ואודישן (כל השיעורים חובה)

*מחייב קורס מכינת מצוינות ומעבר אודישן

יום א – 18:30-19:30בלט לימור זיו

19:30-20:30 חיזוק ואקרו איביצה בגו

יום ב- 16:00-17:00 מודרני רינת ארוניס- הכנה לתחרות

17:10-18:10 מודרני תומר גולן

18:30-19:30 בלט סוניה גרסיה

יום ג – 18:30-19:30 בלט לימור זיו

19:30-20:30 חיזוק ואקרו איביצה בגו

 יום ד – 16:00-17:00מודרני רינת ארוניס

17:15-18:15 מודרני נועה עוז סתר

מצויינות חטיבה (ז-ט) מחייב מכינת מצויינות ואודישן (כל השיעורים חובה)

*מחייב קורס מכינת מצוינות ומעבר אודישן

יום א – 16:00-17:00 בלט לימור

17:15-18:15 חיזוק ואקו איביצה בגו

יום ג –  16:00-17:00 בלט לימור

17:15-18:15 חיזוק ואקו איביצה בגו

מצויינות תיכון (ט-יב) מחייב מכינת מצויינות ואודישן (כל השיעורים חובה)

*מחייב קורס מכינת מצוינות ומעבר אודישן

יום א – 16:00-17:00 חיזוק ואקרו איביצה בגו

17:15-18:15 בלט לימור זיו

יום ג' – 16:00-17:00 חיזוק ואקרו איביצה בגו

17:15-18:15 בלט לימור זיו

היפ הופ חטיבה תיכון (ח-יב)

יום א – 18:30-19:30 היפ הופ מור מרכוס

19:45-20:45 היפ הופ דניאל חזן

יום ג– 17:15-18:15 היפ הופ עמרי משה

18:30-19:45 היפ הופ שון בסעד

יום ה – 17:15-18:15 -היפ הופ  הילה אסרף בוז'ו

18:30-19:30 היפ הופ נעמה חיים

GENESIS מגה קרו- להקה תחרותית מחייב קורס קיץ ומעבר אודישן וקליפים

יום א- 18:30-19:30 – היפ הופ דניאל חזן

20:00-21:30 היפ הופ מור מרכוס

יום ג– 17:15-18:15 היפ הופ עמרי משה

18:30-19:45 היפ הופ שון בסעד

יום ה- 18:30-19:30 היפ הופ הילה אסרף בוז'ו

20:00-21:00 היפ הופ נעמה חיים

יום ו –14:00-16:00 אימון הילה אסרף בוז'ו

מיניסיס – היפ הופ תחרותי (ג-ח') מחייב קורס קיץ ואודישן

*מחייב קורס קיץ ומעבר אודישן

יום א – 16:00-17:00 היפ הופ דניאל חזן

17:15-18:15 היפ הופ מור מרכוס

יום ג– 16:00-17:00 היפ הופ עומרי משה

17:15-18:15 היפ הופ שון בסעד

יום ה – 16:00-17:00 היפ הופ  הילה אסרף בוז'ו

17:15-18:15 היפ הופ  נעמה חיים

סטאמינה - נעמה חיים

יום ג –18:30-19:45

מגה ורסיטי

יום א – 18:30-19:30 היפ הופ מור מרכוס

19:45-20:45 היפ הופ דניאל חזן

יום ג– 16:00-17:00- היפ הופ שון – אימון לתחרות

17:15-18:15 היפ הופ עמרי משה

18:30-19:45 היפ הופ שון בסעד

יום ה – 17:15-18:15 -היפ הופ  הילה אסרף בוז'ו

18:30-19:30 היפ הופ נעמה חיים

**עד לתחרות שיעור שון 18:30-19:45 – בחירה.

תאריכים חשובים

15-19 באוגוסט קורס קיץ היפ הופ ומודרני.
22-26 באוגוסט מכינת מצויינות קורס בלט אקרודאנס ורפרטואר.

Top