Home /

מערכת שעות לתקופת הקורונה
מערכת שעות היפ-הופ פברואר-אפריל
מערכת שעות טכניקה פברואר-אפריל
מערכת שעות לשנת הפעילות 2020-21
קיצורי דרך
לימור זיו - בלט

מצויינות אקסטרא צעירים
(ב-ה)
15:45-17:00

מצויינות אקסטרא חטיבה
17:05-18:15

מצויינות אקסטרא חטיבה – רפרטואר+ פויינט
18:20-19:20

מצויינות אקסטרא תיכון- פויינט
19:20-20:45

עבודה פרטנית עם סולנים
20:45-21:30

איביצה בגו – חיזוק ואקרובטיקה

עבודה פרטנית עם סולנים
15:40-16:20

מקצועי 2
16:20-17:05

מצויינות אקסטרא צעירים
(ב-ה) -אימון
17:10-18:40

          עתודה ללהקות טכניקה              (לשעבר מקצועי 4+3)
18:45-19:40

מצויינות אקסטרא חטיבה 
19:45-20:45

מצויינות אקסטרא תיכון
20:50-22:00

סוניה גרסיה- בלט ופלור בר

פלמנקו ה-ח' 
15:45-16:45

               עתודה ללהקות טכניקה                  (לשעבר מקצועי 4+3)
16:45-17:40

להקה ייצוגית+ קאסט 
17:45-19:00

                        להקה בוגרת                           (לשעבר בוגרת+צעירה)

19:00-20:15

פלמנקו מבוגרים
20:15-21:30

תומר גולן - מודרני

מקצועי 2 (מודרני)
15:30-16:15

להקה ייצוגית+קאסט
16:20-17:35

               עתודה ללהקות טכניקה                  (לשעבר מקצועי 4+3)
17:45-18:40

מצויינות אקסטרא צעירים
(ב-ה) – מודרני
18:45-19:45

                        להקה בוגרת                           (לשעבר בוגרת+צעירה)

20:15-21:30

עומרי משה - היפ הופ

מגה ורסיטי קבוצה תחרותית  (ז'-ט') 

16:15-17:30

מקצועי 3+4
17:35-18:35

מיניסיס – עומרי משה
18:35-19:35

חטיבה תיכון – עומרי משה
19:45-21:00

נופר חסן- היפ הופ

מקצועי 2 (ג'-ד')
16:00-16:45

מקצועי 1- (א-ב')
16:50-17:35

מגה ורסיטי קבוצה תחרותית  (ז'-ט')

17:35-18:35

 

מקצועי 3+4
18:35-19:35

מיניסיס
19:40-20:40

חטיבה תיכון
21:00-22:15

תומר גולן - מודרני

מקצועי 1- (א-ב')
16:00-16:45

מקצועי 2 (ג'-ד') בלט
16:50-17:35

          עתודה ללהקות טכניקה              (לשעבר מקצועי 4+3)
17:35-18:30

מצויינות אקסטרא תיכון
18:35-19:40

להקה צעירה (לשעבר מק' 5+6)     19:45-21:00

סוניה גרסיה - בלט, קרן חורש בגון- רפרטואר

          עתודה ללהקות טכניקה              (לשעבר מקצועי 4+3)
16:00-17:15

להקה צעירה (לשעבר מק' 5+6)     

17:15-18:15

להקה צעירה (לשעבר מק' 5+6)  רפרטואר   18:15-19:30

מצויינות אקסטרא תיכון
P.B.T     19:45-20:45

מצויינות אקסטרא תיכון
             רפרטואר קרן חורש בגון               20:45-22:00

איביצה בגו – חיזוק ואקרודאנס

מצויינות אקסטרא חטיבה- אימון
15:45-17:00

מצויינות אקסטרא צעירים
(ב-ה')
17:05-18:30

מצויינות אקסטרא חטיבה- כוריאוגרפיה
18:35-19:50

מצויינות אקסטרא תיכון
19:55-21:30

לימור זיו- בלט

מצויינות אקסטרא צעירים
(ב-ה')
15:45-17:00

מצויינות אקסטרא חטיבה
17:05-18:15

מצויינות אקסטרא תיכון- פויינט
18:20-19:50

מצויינות אקסטרא חטיבה-         רפרטואר /פויינט
20:00-21:30

רועי בוז'ו פופינג

מיניסיס
17:30-18:30

מגה ורסיטי קבוצה תחרותית  (ז'-ט') 18:35-19:45

שון בסעד - היפ הופ

מקצועי 3+4
16:00-17:00

מגה ורסיטי קבוצה תחרותית  (ז'-ט') 17:05-18:30

מיניסיס
18:45-20:00

THE HIVE- חטיבה תיכון מתקדמים

21:15-22:30

דניאל חזן- היפ הופ

מקצועי 2 (ג'-ד')
16:00-16:45

THE HIVE- חטיבה תיכון + מתקדמים

16:45-18:00

מקצועי 3+4
18:15-19:30

מקצועי 3+4 קבוצה 2
19:30-20:45

רינת ארוניס- מודרני

מצויינות אקסטרא צעירים
(ב-ה')
15:45-16:45

          עתודה ללהקות טכניקה              (לשעבר מקצועי 4+3)
16:50-18:00

                        להקה בוגרת                           (לשעבר בוגרת+צעירה)

18:05-19:20

להקה צעירה (לשעבר מק' 5+6)     19:25-20:35

להקה ייצוגית+ קאסט 
20:40-22:00

סוניה גרסיה – בלט

   

מצויינות אקסטרא צעירים
(ב-ה')
16:50-18:00

להקה צעירה (לשעבר מק' 5+6)     18:05-19:20

להקה ייצוגית+ קאסט 
19:25-20:35

                        להקה בוגרת                           (לשעבר בוגרת+צעירה)

20:40-22:00

נועה עוז סתר- מודרני

          עתודה ללהקות טכניקה              (לשעבר מקצועי 4+3)
16:00-16:45

להקה צעירה (לשעבר מק' 5+6)     16:50-18:00

להקה ייצוגית+ קאסט 
18:05-19:20

                        להקה בוגרת                           (לשעבר בוגרת+צעירה)

19:25-20:35

הילה אסרף בוז'ו – היפ הופ

מקצועי 2 (ג'-ד')

16:00-16:45

מיניסיס
16:45-18:00

מקצועי 3+4
18:10-19:10

חטיבה תיכון
19:15-20:15

THE HIVE- חטיבה תיכון מתקדמים

20:15-21:30

מור מרכוס – היפ הופ

מקצועי 3+4
17:05-18:05

מיניסיס
18:10-19:10

מגה ורסיטי קבוצה תחרותית  (ז'-ט') 19:15-20:15

חטיבה תיכון
20:20-21:30

THE HIVE- חטיבה תיכון מתקדמים

21:30-22:45

נעמה חיים – היפ הופ

מקצועי 3+4
16:00-17:00

מקצועי 2 (ג'-ד')

17:05-17:50

חטיבה תיכון
17:55-19:10

מיניסיס
19:15-20:15

מגה ורסיטי קבוצה תחרותית  (ז'-ט') 20:15-21:30

נועה טל - יסודות המחול ומודרני

מקצועי 1
16:00-16:45

חובה

17:00-17:45

מקצועי 2 (ג'-ד')

18:00-19:00

הילה אסרף בוז'ו + רועי בוזו

ג'נסיס מגה קרו

13:45-15:00 פופינג , 15:00-17:00 אימון

טבלת מסלולים
מקצועי 1 (כיתות א-ב')

יום ב'- 16:00-16:45- בלט תומר גולן

16:50-17:35- היפ הופ נופר חסן

יום ה'-

16:00-16:45 מודרני נועה טל

חובה (גילאי 5)

יום ה'-    17:00-17:45

יסודות המחול נועה טל

מקצועי 2 (כיתות ג-ד')

יום א' –  15:30-16:15- מודרני תומר גולן

16:20-17:05- חיזוק ואקרו איביצה באגו

יום ב' –16:00-16:45 היפ הופ נופר חסן

16:50-17:35-בלט תומר גולן

יום ד' – 16:00-16:45 היפ הופ דניאל חזן

יום ה' –  

16:00-16:45 היפ הופ הילה אסרף

17:05-17:50 היפ הופ

נעמה חיים

18:00-19:00 מודרני נועה טל

מקצועי 3+4 (כיתות ה-ז') היפ הופ

יום ב' 17:35-18:35 עומרי משה

18:35-19:35 היפ הופ נופר חסן

 יום ג' – 16:00-17:00 היפ הופ שון בסעד

יום ד' – 18:15-19:30 היפ הופ דניאל חזן

  19:30-20:45 היפ הופ דניאל חזן קב' 2              

יום ה' –16:00-17:00 היפ הופ נעמה חיים

 17:05-18:05 היפ הופ מור מרכוס

18:10-19:10 היפ הופ הילה אסרף

עתודה ללהקות טכניקה (לשעבר מקצועי 3+4) כיתות ה-ז

יום א' 16:45-17:40 בלט סוניה גרסיה

17:45-18:40מודרני תומר גולן

18:45-19:40 חיזוק ואקרו איביצה באגו

 יום ב' – 16:00-17:15 בלט סוניה גרסיה

17:35-18:30 מודרני תומר גולן

יום ד' –  16:00-16:45 

 מודרני נועה עוז סתר **

16:50-18:00- מודרני רינת ארוניס **

(** שיעורי בחירה)

להקה צעירה (לשעבר מקצועי 5+6) כל השיעורים שיעורי חובה

יום ב' – 17:15-18:15 בלט סוניה גרסיה

18:15-19:30 רפרטואר+אופי סוניה גרסיה

19:45-21:00 מודרני תומר גולן

יום ד' – 16:50-18:00 מודרני נועה עוז סתר

18:05-19:20 בלט סוניה גרסיה

19:25-20:35 מודרני רינת ארוניס

להקה בוגרת (לשעבר להקה צעירה+בוגרת) כל השיעורים שיעורי חובה

יום א' –  19:00-20:15- בלט סוניה גרסיה

20:15-21:30 מודרני תומר גולן

יום ד' –18:05-19:20 מודרני רינת ארוניס

19:25-20:35 מודרני נועה עוז סתר

20:40-22:00 בלט סוניה גרסיה

 

להקה ייצוגית +קאסט (כל השיעורים שיעורי חובה)

יום א' – 16:20-17:35 מודרני תומר גולן

17:45-19:00 בלט סוניה גרסיה

 

יום ד' –  18:05-19:20 מודרני נועה עוז סתר

19:25-20:35 בלט סוניה גרסיה

20:40-22:00 מודרני רינת ארוניס

 

 

סולנים

יום א' – 15:40-16:20 איביצה באגו

20:40-21:30 לימור זיו

 

פלמנקו

פלמנקו חטיבה- 

יום א- 15:45-16:45

פלמנקו מבוגרים-

יום א- 20:15-21:30

מצויינות צעירים (ב-ה') מחייב מכינת מצוינות ואודישן (כל השיעורים חובה)

*מחייב קורס מכינת מצוינות ומעבר אודישן

יום א' – 15:45-17:00 בלט לימור זיו

17:10-18:40 חיזוק ואקרודאנס איביצה

18:45-19:45 מודרני תומר גולן

יום ג' – 15:45-17:00בלט לימור זיו

17:05-18:30חיזוק ואקרודאנס איביצה

יום ד' – 15:45-16:45 מודרני רינת ארוניס

16:50-18:00 רפרטואר סוניה גרסיה

 

מצויינות חטיבה (ז-ט) מחייב מכינת מצויינות ואודישן (כל השיעורים חובה)

*מחייב קורס מכינת מצוינות ומעבר אודישן

יום א' – 17:05-18:15 בלט לימור זיו 

18:20-19:20 רפרטוא+פויינט לימור זיו

19:45-20:45 חיזוק ואקרודאנס איביצה

יום ג' – 15:45-17:00 אימון איביצה באגו

17:05-18:15 בלט לימור זיו

18:35-19:50 כוריאוגרפיה איביצה באגו

20:00-21:30 רפרטואר+ פויינט לימור זיו

 

מצויינות תיכון (ט-יב) מחייב מכינת מצויינות ואודישן (כל השיעורים חובה)

*מחייב קורס מכינת מצוינות ומעבר אודישן

יום א' – 19:20-20:45 בלט + פויינט לימור

20:50-22:00 חיזוק ואקרו איביצה באגו

יום ב'- 18:35-19:40 מודרני תומר גולן

19:45-20:45 שיעור PBT סוניה גרסיה

20:45-22:00 מודרני (רפרטואר) קרן חורש בגון

יום ג'- 18:20-19:50 בלט לימור זיו

19:55-21:30 חיזוק ואקרו איביצה באגו

היפ הופ חטיבה תיכון (ח-יב)

יום ב- 19:45-21:00 היפ הופ עמרי משה

21:00-22:15 היפ הופ נופר חסן

יום ג' –  21:15-22:30 שון בסעד

(חט/תיכון + מתקדמים)

יום ד'- 16:45-18:00  דניאל

חזן (חט/תיכון + מתקדמים)

19:10 היפ הופ נעמה חיים

19:15-20:15 היפ הופ הילה אסרף בוז'ו

20:20-21:30 היפ הופ מור מרכוס

מגה ורסיטי היפ הופ תחרותי (ז-ט ) מחייב קורס קיץ ואודישן

יום ב' – 16:15-17:30 היפ הופ

עומרי משה

17:35-18:35 נופר חסן

יום ג' – 17:05-18:30 היפ הופ שון בסעד

18:35-19:45 פופינג רועי בוז'ו

יום ה' – 19:15-20:15 היפ הופ

מור מרכוס 

20:15-21:30 היפ הופ נעמה חיים

מיניסיס – היפ הופ תחרותי (ג-ח') מחייב קורס קיץ ואודישן

*מחייב קורס קיץ ומעבר אודישן

יום ב' –18:35-19:35 עומרי משה 

19:40-20:40 נופר חסן 

יום ג' – 17:30-18:30 פופינג רועי בוז'ו

18:45-20:00 שון בסעד 

יום ה' – 16:45-18:00 הילה אסרף בוז'ו

18:10-19:10 מור מרכוס

19:15-20:15 נעמה חיים

THE HIVE היפ הופ חטיבה תיכון מתקדמים מחייב קורס קיץ ואודישן

*מחייב קורס קיץ ומעבר אודישן

יום ג' –  21:15-22:30 שון בסעד

(חט/תיכון + מתקדמים)

יום ד'- 16:45-18:00  דניאל חזן

(חט/תיכון + מתקדמים)

יום ה' –20:15-21:30 – הילה אסרף בוז'ו

21:30-22:45 מור מרכוס

*בחסות דאנסהול ישראל (מחייב אודישן)

GENESIS - להקה תחרותית

*מחייב קורס קיץ ומעבר אודישן

יום ו' –13:45-15:00 פופינג רועי בוז'ו

15:00-17:00 מגה קרו הילה אסרף בוז'ו

תאריכים חשובים
Top